Τελευταίες Ειδήσεις

Ανανεώθηκε η θητεία του Διοικητή Λευτέρη Αβραμόπουλου


Στην ανανέωση της θητείας για άλλα δύο (2) χρόνια, του εκ Καλαμπάκας Διοικητή της δομής προσφύγων στη Βέροια Λευτέρη Αβραμόπουλου, προχώρησε η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Μεταναστευτικής πολιτικής Νότη Μηταράκη.


Όπως σημείωσε ο ίδιος ο Λευτέρης Αβραμόπουλος «Πριν από́ 1 χρόνο η κυβέρνηση και προσωπικά́ ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Νότης Μηταράκης. μου εμπιστεύονταν τη θέση του διοικητή́ της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Πολιτών Τρίτων Χωρών Βέροιας. Η ευθύνη μεγάλη, καθώς ένας από́ τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης ήταν και παραμένει η μείωση της εισροής μεταναστών, αλλά́ και η διευκόλυνση όσων έφτασαν στη χώρα μας, να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να αναχωρήσουν για τις χώρες προορισμού́ τους.


Σ’ αυτόν τον 1 χρόνο, μαζί́ με τους πολυτίμους συνεργάτες μου στη Δομή́ καταφέραμε πολλά́. Αναβαθμίσαμε τις υποδομές, δημιουργώντας ανθρωπίνους χώρους για τους διαμένοντες. Εξασφαλίσαμε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και με συνέχεις δράσεις πέτυχαμε σε σημαντικό́ βαθμό́ την ένταξή τους στην κοινωνικά. Δουλέψαμε πολύ́ στο υγειονομικό́ κομμάτι, στην εποχή́ της πανδημίας και καταφέραμε να διασφαλίσουμε την υγεία όλων, φιλοξενουμένων και προσωπικού́.


Έχουμε ακόμη πολλή́ δουλειά́ μπροστά́ μας και θα πέτυχουμε ακόμη περισσότερα, με στόχο να δώσουμε στους ανθρώπους που αιτούνται άσυλο στη χώρα μας μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ́ ειλικρινά́ τον Υπουργό́ Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Νότη Μηταράκη που ανανέωσε τη θητεία μου ως διοικητή́ της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Πολιτών Τρίτων Χωρών Βέροιας για αλλά 2 χρόνια και μαζί́ με τους συνεργάτες μου θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του ιδίου και της κυβέρνησης».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.