Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η ΔΚ Καλαμπάκας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19    και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 5η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 20η του μηνός  Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση του Παπαπούλιου Ιωάννη (περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σφαγεία» για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας).

 

2.   Αίτηση του Κακαγιάννη Ευάγγελου (περί καθαρισμού- διάνοιξης αύλακα).

 

 

 

 

                                                 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             Σινάνης  Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                       

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.