Τελευταίες Ειδήσεις

Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OptiWaMag


Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώθηκε, στις 7 και 8 Απριλίου, η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου OptiWaMag (Optimization of waste management in urban spaces and in households), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο OptiWaMag επικεντρώνεται στην καινοτομία της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις αστικές περιοχές και στα νοικοκυριά της Σουηδίας, της Λετονίας, της Ουγγαρίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας με κοινή φιλοδοξία τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων και ως συνέπεια αυτών την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών.

«Η Θεσσαλία είναι η πιο πράσινη Περιφέρεια της χώρας, χωρίς χωματερές, χωρίς περιβαλλοντικά πρόστιμα, ενώ μέσα από τον αναμενόμενο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, σύμφωνα και με τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αναμένεται η δραστική μείωση της ταφής απορριμμάτων σε ποσοστό κάτω από το 10% με σημαντική αύξηση της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης σε ποσοστό πάνω από 60%», δηλώνει ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Απασχόλησης και Εμπορίου κος Θανάσης Μόρας.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεί ο συστηματικός σχεδιασμός και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών.  Αποτελεί  ευτυχή συγκυρία η παράλληλη υλοποίηση του έργου OptiWaMag, καθώς η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ φορέων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην υιοθέτηση και εφαρμογή άμεσων και καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση των αποβλήτων και στη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, που αποτελούν προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας τόσο για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όσο και για την επόμενη περίοδο 2021-2027» , προσθέτει ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων με τη συμμετοχή των τοπικών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) της κάθε περιοχής. Αρχικά παρουσιάστηκε το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων, οι στόχοι και τα μέτρα του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, αλλά και οι προκλήσεις, που καλείται να λάβει υπόψη ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός, η παρουσίαση των βασικών κατευθύνσεων του νέου ΕΣΔΑ, των προβλεπόμενων μέτρων, που ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων έως το 2030.

Ακολούθως, οι  ΦοΔΣΑ της Θεσσαλίας, παρουσίασαν τον υφιστάμενο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, τις υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων  σε κάθε Διαχειριστική Ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΔΥΘ Α.Ε αναφέρθηκε στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) η κατασκευή της οποίας προβλέπεται να ξεκινήσει μέσα στο 2021, προκειμένου να λειτουργεί εντός του 2023, ενώ επίσης έγινε αναφορά στα 8 Πράσινα Σημεία που σχεδιάζονται σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η πιλοτική δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης, που πραγματοποιήθηκε από την ΠΑΔΥΘ Α.Ε το 2016-2017 και η οποία αποτελεί μία από τις καλές πρακτικές του έργου OptiWaMag. Αντίστοιχα, ο ΦοΔΣΑ Ν. Λάρισας παρουσίασε το Πρόγραμμα συλλογής αποβλήτων κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που πραγματοποιείται στην Π.Ε. Λάρισας και η οποία επίσης αποτελεί καλή πρακτική του έργου OptiWaMag. Τέλος, ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας παρουσίασε τις υφιστάμενες υποδομές και τις προβλεπόμενες δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ  και τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίηση.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα η παρουσίαση των καλών πρακτικών από τους εταίρους του έργου και συγκεκριμένα από τον Δήμο Casalgrande της Ιταλίας, τον επικεφαλής εταίρο County Administrative Board of Östergötland της Σουηδίας, τον Δήμο Lousada της Πορτογαλίας, του εταίρου Development Organization από την Ουγγαρία και του Riga Technical University της Λετονίας. Οι καλές πρακτικές αφορούν σε δράσεις συλλογής των αστικών αποβλήτων, σε προγράμματα Οικιακής Κομποστοποίησης, σε πρακτικές εφαρμογές του συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω», στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων τροφίμων, στη λειτουργία σύγχρονων υποδομών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σε πρακτικές προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από την επαναχρήση ογκωδών οικιακών αποβλήτων  και  δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων για την προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ατζέντα της 2ης ημέρας περιλάμβανε τη διοικητική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου, τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του εταιρικού σχήματος για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Περισσότερα για το έργο OptiWaMag:

http://www.interregeurope.eu/optiwamag/

https://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/evropaikoprogramma/10

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.