Τελευταίες Ειδήσεις

Την αρχαία Τρίκκη και το Βυζαντινό Καστρο στα Τρίκαλα αναδεικνύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Αναδεικνύονται οι αρχαιολογικοί χώροι της αρχαίας Τρίκκης και το Βυζαντινό Κάστρο που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου «Προστασία  και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων» προϋπολογισμού 1.744.000 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αναδεικνύουμε τους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Τρίκκης και του Βυζαντινού Κάστρου που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Είναι έργο ουσίας που στόχο έχει την προστασία και ανάδειξη των δυο αρχαιολογικών χώρων, την κατάδειξη της διαχρονικότητάς τους, καθώς και τη διασύνδεσή τους με τον σύγχρονο αστικό ιστό» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  «Η ολοκλήρωση των έργων οδηγεί στη δημιουργία πολιτιστικού τοπόσημου για πόλη των Τρικάλων ενισχύοντας την ελκυστικότητα της. Το έργο εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της Διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η οποία περιλαμβάνει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Θεσσαλίας. Αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε την πολιτιστική κληρονομιά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, διασυνδέοντας τις ανατολικές με τις δυτικές περιοχές της Θεσσαλίας και προάγοντας την αλληλεπίδραση πολιτισμού και τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. Ο Πολιτισμός είναι παράγοντας της οικονομίας και συντελεστής της ανάπτυξης. Τα έργα πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική, πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Η αρχαία Τρίκκη και το Βυζαντινό Κάστρο

 

Η σύγχρονη πόλη των Τρικάλων ταυτίζεται με την αρχαία Τρίκκη, πρωτεύουσα της τετραρχίας Εστιαιώτιδας που καταλάμβανε την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας. Τα σωζόμενα κατάλοιπα της αρχαίας Τρίκκης βρίσκονται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης των Τρικάλων, ΝA του Κάστρου. Στο χώρο εντοπίζονται τα κατάλοιπα τεσ-σάρων οικοδομημάτων (τμήμα κτιρίου και στοάς ελληνιστικών χρόνων, τμήμα λο-υτρού ρωμαϊκών χρόνων και μεσοβυζαντινός ναός).

 

Το βυζαντινό κάστρο αντικατέστησε την ακρόπολη της αρχαίας Τρίκκης. Η θέση του ήταν στρατηγικής σημασίας καθώς έλεγχε τα περάσματα από και προς τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Το μνημείο καταλαμβάνει έκταση είκοσι περίπου στρεμμάτων και έχει τυπική μορφή βυζαντινής οχύρωσης.

 

Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51102/2574 (ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/14-6-2012) Υ.Α. «Έγκριση κήρυξης – οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Τρικάλων Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», τα παραπάνω μνημεία εν-τάχθηκαν στα όρια ενός ενιαίου αρχαιολογικού χώρου. Το κάστρο Τρικάλων με το από 25-2-1922 (ΦΕΚ 28/26-2-22) Β.Δ. έχει κηρυχθεί επίσης ως προέχον βυζαντινό μνημείο.

                                                              Το έργο

 

Οι επεμβάσεις αφορούν:

Α. Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Τρίκκης:

1.         προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών-αρχιτεκτονικών καταλοίπων (αρχαιολογική έρευνα, υποστύλωση, στερέωση, συντήρηση, συμπλήρωση, ανάταξη και προσθήκη νέων μελών, αποκατάσταση δαπέδων μνημείων, κατασκευή αποστραγ-γιστικού δικτύου ομβρίων υδάτων,

2.         διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου (καθαρισμός, ενίσχυση-συμπλήρωση περι-μετρικών αναλημματικών τοίχων, κατασκευή περίφραξης, διαμόρφωση πλατώματος θέασης/εισόδου και διαδρομών κίνησης επισκεπτών, τοποθέτηση λειτουργικού εξοπλισμού),

3.         Τοπογραφικές εργασίες,

4.         Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου,

5.         Τοποθέτηση εξοπλισμού  σήμανσης - πληροφόρησης (και ΑΜΕΑ/γραφή Braille),

6.         Γεωφυσική διασκόπηση αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Τρίκκης.

 

Β. Βυζαντινό Κάστρο:

1.         αποκατάσταση του κατεστραμμένου τμήματος του δυτικού τείχους (αναδόμηση της εξωτερικής παρειάς της λιθοδομής και σύνδεσή της- με χρήση διατμητικών βλήτρων- με τον υφιστάμενο μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα),

2.         κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου ομβρίων υδάτων,

3.         αποψίλωση-καθαρισμός του συνόλου των τειχών από την αυτοφυή επιβλαβή βλάστηση,

4.         τοπική ενίσχυση των αποκαλυφθέντων από την αποψίλωση αποδιοργανωμένων λιθοδομημένων περιοχών,

5.         Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού προστασίας και ανάδειξης,

6.         Τοποθέτηση εξοπλισμού σήμανσης - πληροφόρησης (και ΑΜΕΑ/γραφή Braille).

 

Επίσης,  στο πλαίσιο της πράξης εκπονούνται οι εξής μελέτες:

1.         Αρχιτεκτονική  μελέτη εφαρμογής στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Τρίκκης ,

2.         Στατική μελέτη στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Τρίκκης,

3.         Υδραυλική μελέτη διαχείρισης ομβρίων υδάτων (Αρχαία Τρίκκη – Βυζαντινό κάστρο).

4.         Μελέτη φωτισμού προστασίας και ανάδειξης (Αρχαία Τρίκκη – Βυζαντινό κάστρο.)

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.