Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 5 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.-Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων» 

2.-Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων».  

3.-Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου»

 

4.-Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Άρδευση Αμπελίων Κοινότητας Βασιλικής Δήμου Μετεώρων».

5.-Έγκριση απολογισμού 2020 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων.

6.-Έγκριση απολογισμού 2020 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων.

7.-Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών μέχρι δύο μηνών.

8.-Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπαριθμ. Α544/2020 απόφασης του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

9.-Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπαριθμ. Α545/2020 απόφασης του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

10.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.: 26.023/03-02-2021 σύμβασης παραχώρησης-εκμίσθωσης δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και εμφιάλωσης –εμπορίας πόσιμου ύδατος της πηγής «Γκούρα» της Κοινότητας Αμαράντου με την προσθήκη του Κωδικού ΕΜΣΥ.

11.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων. 

12.-Έγκριση ορισμού  δικηγόρου, για την υπόθεση «Κωνστάντιος Σχολή – Μουσική Σχολή» δυνάμει του υπ’ αριθμ. 12.808/01-04-2019 συμβολαίου ανταλλαγής «Μουσικού Εκπαιδευτηρίου Ιεράς Μητρόπολης  Σταγών και Μετεώρων και Κωνσταντίου Σχολής Δήμου Μετεώρων».

13.-Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του covid-19.

14.-Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021.

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής                                                      

 

                                                        Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.