Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19    και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 3η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 7η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης εντός του Κοιμητηρίου Καλαμπάκας για την ανέγερση ναού.

2.   Αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου του Δήμου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

3.   Αίτηση του Αθανασούλα Κων/νου (σύνδεση αποθήκης με το δίκτυο ύδρευσης).

4.   Αίτηση του Τότη Γεωργίου (περί τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας).

 


 

                                                 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             Σινάνης  Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                       

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.