Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή


Με την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου κ. Αλέκου και του επικεφαλής της μειοψηφίας του ΔΣ χαρακτηρίστηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς οι δυο άνδρες διασταύρωσαν τα ξίφη τους για  την αποκομιδή των απορριμμάτων και τα ληξιπρόθεσμα.

Στην συνεδρίαση του οργάνου συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Πρώτη κατανομή τριμήνου από τους ΚΑΠ για σχολεία 72.790 ευρώ (συνολικά για 2 σχολικές επιτροπές του δήμου)


 Προσλήψεις 3 συμβασιούχων με 8μηνες συμβάσεις λόγω covid-19: 1 οδηγός ΔΕ, 1 χειριστής μηχανημάτων έργου - σάρωθρο, 1 χειριστής μηχανημάτων έργου -

καλαθοφόροΗμερήσια Διάταξη


1. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2021, κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων για το έτος 2021


4. Ανάθεση εργασιών επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Κ. Καστρακίου5. Περί απαλλαγής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης και συναφή επαγγελμάτων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19


6. Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020)


Εγκρίθηκε η απαλλαγή μέχρι 31/12/2021. Αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπου απαιτηθεί θα γίνει συμψηφισμός.


7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού απορριμμάτων8. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων»9. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»
10. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων»11. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων»12. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων»


Η παράταξη Σινάνη ψηφίζει το αρχικό κείμενο - εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Γ. Παπαμιχαήλ έμεινε στην αρχική του τοποθέτηση.


13. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων»


Η παράταξη Σινάνη ψηφίζει το αρχικό κείμενο - εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Γ. Παπαμιχαήλ έμεινε στην αρχική του τοποθέτηση.


14. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων»


Η παράταξη Σινάνη ψηφίζει το αρχικό κείμενο - εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Γ. Παπαμιχαήλ έμεινε στην αρχική του τοποθέτηση.15. Επικύρωση της υπ' αρ. 16/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας


Ορίσθηκε η δικαστική επιμελήτρια Άρτεμις Νημά για επίδοση εξωδίκου σε υπόθεση κοινοτικού καταστήματος Μαυρελίου.16. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. καταχώρ. ΑΓ 169/2019 αγωγής του Γεωργίου Παπαπολυζόπουλου κλπ. κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων17. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, της υπ’ αριθ. ΓΑΚ 8930/2020 και ΕΑΚ 6919/2020 εφέσεως του Δήμου Μετεώρων κατά των Αγαπούλας Ζησοπούλου κλπ. και κατά της υπ' αριθ. 630/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών - εργατικές διαφορές)
18. Έγκριση του συμφώνου αποδοχής της 204.10/2021 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια πέντε βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ19. Αίτημα προς τη ΔΕΥΑΜ για παραχώρηση χρήσης οχήματος


Ε


Γενική τοποθέτηση για 20-22: Σε κάποιες μελέτες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Με τις εκπτώσεις που θα γίνουν το υπολειπόμενο ποσό από το 1.000.000 ευρώ θα πάει σε άλλα έργα.


20. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Χασίων - Τυμφαίων), προϋπολογισμού 206.205,03 ευρώ (από πιστώσεις του έργου 2020ΣΕ87100012 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.)
21. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Καστανιάς - Ασπροποτάμου), προϋπολογισμού 268.853,70 ευρώ (από πιστώσεις του έργου 2020ΣΕ87100012 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.)22. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Κλεινοβού), προϋπολογισμού 349.199,00 ευρώ (από πιστώσεις του έργου 2020ΣΕ87100012 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.)
23. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης: «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καστρακίου»24. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020
25. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της σύμβασης μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων»

26. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες εορτασμού της Μάχης της Μερίτσας


27. Έγκριση όρων διακήρυξης αγροτεμαχίου στη θέση «Βουτάδες» της Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς28. Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2021 απόφασης του Δημάρχου του Δ. Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου29. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Κλεινού του Δήμου Μετεώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.