Τελευταίες Ειδήσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών


Εκδόθηκε η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο   «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

 Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

ü  μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών

ü  υγείας – πρόνοιας

ü  τουρισμού και επισιτισμού

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

ü  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων (200) ωρών.

ü  Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους.

ü  Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ü  Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

ü  Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ü  Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990.

ü  Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.       Κάρτα ανεργίας και η ανανέωση

3.       Εκκαθαριστικό εφορίας (Φορολογικό Έτος 2019)

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Θεωρητική κατάρτιση: 200 ώρες* 5,00€ = 1.000,00€

Πρακτική Άσκηση: 380ώρες*4,00€=1.520,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 01/02/2021:

Καλαμπάκα: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Τηλ. 24320 75275

ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:30-13:00

& ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ 18:30 – 20:30)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.