Τελευταίες Ειδήσεις

Λύπας έμμισθος-Φωλίνας άμισθος

 Αλλαγές από την 1η Οκτωβρίου στο Δήμο Μετεώρων αναφορικά με δύο από τους αντιδημάρχους του με απόφαση του Δημάρχου Θοδωρή Αλέκου.

Ειδικότερα βάσει αυτής ο Δήμαρχος

• Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο, Νικόλαο Φωλίνα, ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Μετεώρων, µε θητεία από την 01.10.2020 μέχρι την 31.08.2021.


Οι αρμοδιότητές του παραμένουν οι ίδιες που ήδη έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτόν.


• Τροποποιεί - συμπληρώνει τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων, Δημήτριο Λύπα, και του μεταβιβάζει, επιπλέον την αρμοδιότητα των Δημοσίων Σχέσεων, και ιδίως τα θέματα προβολής, ενημέρωσης και τύπου σχετικά µε το Δήμο Μετεώρων.


Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη του έχουν ανατεθεί εξακολουθούν να ισχύουν.


• Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων, Δημήτριο Λύπα, ως Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Μετεώρων µε αντιμισθία και µε θητεία από την 01.10.2020 µμέχρι την 31.12.2021.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.