Τελευταίες Ειδήσεις

Επιστολή προς τον υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ Κυριο Στ. Πέτσα

 


Προς τον υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ

και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

κύριο Στέλιο Πέτσα

 

 

Αθήνα,1 Οκτωβρίου 2020

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Πληροφορούμαστε, ότι προωθείται προς επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο μετά λύπης μας διαπιστώνουμε, ότι παρά το γεγονός, ότι περιλαμβάνει θέματα, που αφορούν δημοσιογράφους μέλη μας, δεν έχει τεθεί υπόψη μας, ούτε έχουμε κληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκφράσουμε τις απόψεις μας, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού και υγιούς κοινωνικού διαλόγου, που επιχειρήθηκε να δομηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Μολαταύτα, επειδή τα θέματα, που ανακύπτουν από το εν λόγω σχέδιο είναι σημαντικά για τον κλάδο, αισθανόμαστε την υποχρέωση να θέσουμε υπόψη σας τις κάτωθι παρατηρήσεις, ευελπιστώντας, ότι έστω και σε αυτήν την στιγμή ώρα, θα ληφθούν υπόψη στην κατεύθυνση της βελτίωσης του προτεινόμενου Οργανισμού.

1] Στο άρ. 27 παρ. 2 του Οργανισμού προβλέπεται, ότι σε περίπτωση, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο κενώνεται θέση δημοσιογράφου ΔΕ, αυτή τρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου ΠΕ οποιασδήποτε ειδικότητας. Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται η ανανέωση του δημοσιογραφικού δυναμικού του Υπουργείου Προεδρίας, αλλά οδηγούμαστε στην οριστική απώλεια των εν λόγω θέσεων για τον κλάδο μετά την αποχώρηση των ήδη υπηρετούντων. Άποψη μας είναι, ότι οι συγκεκριμένες θέσεις μπορούν και πρέπει να τραπούν σε οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ ή ΤΕ Δημοσιογράφων, αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

2] Επιπροσθέτως, στον ίδιο ως άνω Οργανισμό, στις Διευθύνσεις Επικοινωνίας και Περιφερειακών Γραφείων Τύπου προβλέπεται, ότι μπορεί να προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι οι εν λόγω Διευθύνσεις είναι καθαρά δημοσιογραφικές, αίτημα μας είναι να αναγνωριστεί η δυνατότητα να προΐσταται στις εν λόγω Διευθύνσεις μόνο Δημοσιογράφοι με αυξημένα προσόντα, ιδιαίτερα εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας.

3] Τέλος, στο άρ. 35 του σχεδίου προβλέπεται, ότι στην Διεύθυνση Ενημέρωσης μπορεί να προΐσταται Δημοσιογράφος ΠΕ. Προτείνουμε να παρασχεθεί η δυνατότητα και σε Δημοσιογράφους ΤΕ να μπορούν να προΐστανται, καθώς υπάρχουν πολλοί και άξιοι συνάδελφοι, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την γνώση τους, προς όφελος της υπηρεσίας.

Κύριε Υπουργέ,

Το δημοσιογραφικό λειτούργημα, όπως γνωρίζετε είναι ιδιαίτερο και σε καμία περίπτωση, συνάδελφοι μας, που υπηρετούν στο Δημόσιο δεν μπορούν να εξισωθούν με τους δημοσίους υπαλλήλους ή να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Για την ΠΟΕΣΥ και τις Ενώσεις μέλη της, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων αποτελεί πρώτιστο μέλημα είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

 

Με εκτίμηση,

 

Για την ΠΟΕΣΥ

Η Πρόεδρος

 

Έλενα Ριζεάκου

 

                                                  Για τα Δ.Σ.

                                                των Ενώσεων

                                                  Συντακτών

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Πρόεδρος                          Ο Πρόεδρος

   ΕΣΗΕΜΘ                                ΕΣΗΕΠΗΝ                           ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

 

 

Νίκος Καρράς                  Κυριάκος Κορτέσης          Δημήτρης Χορταργιάς

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.