Τελευταίες Ειδήσεις

Πιστοποίηση Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας

 


Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας αποσκοπώντας στη διασφάλιση, προάσπιση, ανάδειξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα και, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο συνεχών αλλαγών, αναθεωρήσεων, νεοπροσδιοριζόμενων αναγκών, στόχων και προοπτικών, επιδιώκει την υλοποίηση ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας του επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού έργου της, και της αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Ως απόρροια των παραπάνω, από 21/07/2020 η Βιβλιοθήκη διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό με αριθμό μητρώου 20001200003593 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015 και αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Σχεδιασμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».

Η Πολιτική Ποιότητας της Βιβλιοθήκης, επιγραμματικά αναφέρεται στα παρακάτω:

v  Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των χρηστών – συνεργατών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους,

v  Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

v  Η δημιουργία και η συντήρηση σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των διαδικασιών,

v  Η αξιολόγηση και συμμόρφωση του τεκμηριωμένου συστήματος ποιότητας, που προέκυψε από την επίσημη πιστοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. O διεθνής αυτός τίτλος πιστοποιεί ότι ο οργανισμός που τον κατέχει λειτουργεί με ένα αντικειμενικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για να ικανοποιεί τόσο τους συνεργαζόμενους μαζί του όσο και τις δικές του ανάγκες,

v  Η εξασφάλιση της έγκαιρης αναγνώρισης και τεκμηρίωσης των αναγκών, των διαδικασιών και των υπευθυνοτήτων των εργαζομένων,

v  Ο καθορισμός στόχων και δεικτών απόδοσης και η συνεχής παρακολούθησής των,

v  Η ενημέρωση των εργαζομένων για τα όσα προβλέπει το σύστημα ποιότητας για τα δεδομένα της σχέσης συνεργασίας,

v  Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών - δεδομένων που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που υλοποιεί και διαχειρίζεται.

v  Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.

v  Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού,

v  Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της Βιβλιοθήκης.

 

Η πιστοποίηση, απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας της Βιβλιοθήκης χορηγήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, κατόπιν εφαρμογής ενός συνόλου διαδικασιών λεπτομερούς εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.