Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοίνωση Χρήστου Σινάνη για τεχνικό ασφαλείας


ΑΔΑ: 6Η4ΡΩΕΛ-ΡΚ4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου & Ιωάννου Μεταξά  
Τ. Κ.    : 42200 Καλαμπάκα
Πληρ.  : Παππά Σοφία
Τηλ.     : 24323-50260
FAX     : 24320-23306
e-mail  : deyam@dimosmeteoron.com    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6o/2020 της συνεδρίασης δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων

Αριθ. Απόφασης 21/2020
ΘΕΜΑ 3o :«Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών».  

Στην Καλαμπάκα σήμερα την 14η του μήνα Απριλίου 2020  ημέρα Τρίτη, στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης και ώρα 12:00 μ.μ. αποφασίστηκε ομόφωνα:
14. Εγκρίνει και αναθέτει τις αμοιβές μηχανικών-τοπογράφων-τεχνικού ασφαλείας στον προμηθευτή Μ.Χ., με ΑΦΜ 049549083 συνολικού ποσού πληρωμής 3.750,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.02.


Κύριε Δήμαρχε,
Όπως αποδεικνύεται από την απόφαση που είναι αναρτημένη στην διαύγεια, για ακόμα μια φορά ψεύδεστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.