Τελευταίες Ειδήσεις

Χορήγηση κάρτας διέλευσης μόνιμου κατοίκου των τμημάτων των οδών που πεζοδρομούνται
Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει όλους τους μόνιμους κατοίκους της κοινότητας Καλαμπάκας ότι βάσει της απόφασης 26/2020 από 3-7-2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, για το διάστημα από Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 έως και Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 και για τις ώρες 21:00 έως και 01:00 καθημερινώς, θα απαγορεύεται η διέλευση παντός είδους οχήματος πλην εξαιρέσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από την απόφαση με αριθμό απόφασης 26/2020. Κατόπιν τούτου καλούνται όλοι οι δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι των τμημάτων των οδών που πεζοδρομούνται μερικώς να προσέλθουν για την έκδοση κάρτας διέλευσης μονίμου.

Οι κάρτες απεριόριστης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:


· Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου οι οποίοι έχουν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός του πεζοδρόμου. Με την Κάρτα απεριόριστης πρόσβασης – διέλευσης οι παραπάνω δικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον πεζόδρομο για 4 ώρες καθημερινά για την περίοδο από 10/07/2020 έως και 31/10/2020 για τις ώρες 21:00-01:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της κάρτας:
1. Έντυπο Ε1 (Δ.Ο.Υ.).
2. Άδεια Κυκλοφορίας οχήματος.
3. Λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας η άλλης ΔΕΚΟ.
4. Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντος.

Οι μόνιμοι κάτοικοι καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, τουριστικές επιχειρήσεις επί των οδών ενδιαφέροντος, αφού υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μετεώρων που θα προσδιορίζουν το πόσες θέσεις στάθμευσης κατέχουν και εφόσον γίνει δεκτή, τότε θα πρέπει από την παραλαβή της κάρτας να την τοποθετούν σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητο τους. Η ειδική αυτή κάρτα θα πιστοποιεί στα αστυνομικά όργανα ότι το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να πραγματοποιήσει συγκεκριμένη διαδρομή και διέλευση στον πεζόδρομο. Η κάρτα θα εκδίδεται δωρεάν από το Δήμο χωρίς οικονομική επιβάρυνση του αιτούντος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Πέμπτη 09/07/2020 έως την Παρασκευή 17/07/2020.


Λοιπές ρυθμίσεις:
1. Η παραμονή ή στάθμευση στον πεζόδρομο απαγορεύεται σε όλους.
2.Κάθε αναγκαία έκτακτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει και δεν προβλέπεται στις παραπάνω ρυθμίσεις (μετακόμιση, ανακαίνιση κλπ.) θα αντιμετωπίζεται μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με την Δημοτική Αστυνομία .
3. Επιπρόσθετα ότι ίσχυε στις πέριξ οδούς από τους πεζοδρόμους θα συνεχίζει να ισχύει με βάση την υφιστάμενη σήμανση του Κ.Ο.Κ.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Δημοτικής Αστυνομίας είναι : 2432350280, ώρες επικοινωνίας κοινού 7:00 έως 15:00.
Καθώς και στο e-mail: dim-astinomia@dimosmeteoron.com

Συνημμένα ακολουθεί ο σύνδεσμος με την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής ΜΕ ΑΔΑ: Ψ6ΦΞΩΕΛ-577.Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.