Το αυριανό πρόγραμμα περιοδειών της Χρυσάνθης Γάλλου-Δαλκαφούκη