Τελευταίες Ειδήσεις

Ενοικιαστήριο για το στρατόπεδο «Ζιώγα» Καστρακίου-Από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.Το δρόμο της αξιοποίησης παίρνει το πρώην στρατόπεδο «Ζιώγα» στο Καστράκι-πρώην ΠΑΠ-καθώς βγήκε στη δημοσιότητα η σχετική προκήρυξη που καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο σχετικό διαγωνισμό.
Ειδικότερα δημόσιο ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «Ζιώγα», ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας  (Τ.ΕΘ.Α) προκήρυξε η Υπηρεσία Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.).
Ο διαγωνισμός θα είναι Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός και θα διενεργηθεί σε μία (1) φάση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.
Ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι η 26η Οκτωβρίου 2018, με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 12:00 (2 ώρες).
Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «Ζιώγα», που βρίσκεται στο Καστράκι Καλαμπάκας, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας», συνολικού εμβαδού γηπέδου 553.000,00 τ.μ., στο οποίο ανευρίσκονται σαράντα τρία (43) κτήρια συνολικού εμβαδού 10.097,33 τ.μ., αντικειμενικής αξίας (κτηρίων και γηπέδου) 696.780,00€.

Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 60.000,00€ ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 5.000,00€ ευρώ μηνιαίως) και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου με δυνατότητα παράτασης για άλλα είκοσι (20) έτη.
Λόγω των ουσιωδών αναγκαίων δαπανών που θα απαιτηθούν από το μισθωτή για την ανακατασκευή-αναμόρφωση των κτισμάτων-παραρτημάτων στο μίσθιο ή για την ανέγερση νέων, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίησή του για την επιδιωκόμενη χρήση (η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο), ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να καταβάλλει το 50% του μισθώματος για τα πρώτα δύο (2) έτη της μισθώσεως.
Η μίσθωση γίνεται αποκλειστικά για εμπορική-επαγγελματική χρήση και οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. προκειμένου να λάβουν γνώση της προκήρυξη και όποια άλλη πληροφορία αφορά αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.