Τελευταίες Ειδήσεις

ΕΠΑΛ-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας περιόδου 2018-2019


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από 
την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και 
ώρα 23:59.
Λόγω της πιλοτικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας, 
σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη 
διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής, οι υποψήφιοι θα μπορούν να 
εγγράφονται συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο αίτησης χειρόγραφα μόνο 
την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και έως 14.00 στα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ΕΠΑ.Λ. υποδοχής θα καταχωρήσουν τις αιτήσεις 
στο Πληροφοριακό Σύστημα έως την Πέμπτη 4/10/2018.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη 
διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι 
εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και 
υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά 
έγγραφα-δικαιολογητικά στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ του επισυναπτόμενου 
Πίνακα 1 μέχρι και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, 
οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία 
επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση.   Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν να 
αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia@sch.gr.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις 
προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση 
δέσμευσης εργοδότη 
(http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis). 
Τονίζεται ότι με βάση την νέα Κ.Υ.Α. ο εργοδότης δεν δύναται να έχει 
α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με  ΕΠΑ.Λ. καθώς και η 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη 
μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Γ΄ φάση υλοποίησης του 
Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας 
αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά  έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
A)      Φωτοαντίγραφο :
1.      απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
2.      πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3.      ταυτότητας
4.      αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5.      αποδεικτικού ΑΦΜ*
6.      γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7.      απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών 
παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, 
εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
B)      Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2)

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την 
αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε 
τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.