Δωρεάν εκπαίδευση 15 κτηνοτρόφων της Καλαμπάκας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Την έναρξη συνεργασίας με τη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας, την οποία ανακαίνισε και διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός KDK, ανακοινώνει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Αφορά την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Καλαμπάκας και θα υλοποιηθεί από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΑΓΣ.
Φέρει τον τίτλο: «Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς επαγγελματίες κτηνοτρόφους» και αφορά δύο ομάδες: η πρώτη κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και η δεύτερη βοοειδών. Για κάθε ομάδα του προγράμματος θα επιλεγούν 15 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν δωρεάν την εκπαίδευση.
Η βιωματική εκπαίδευση αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και το πρόγραμμα διδασκαλίας θα υλοποιηθεί σε 40-45 ώρες σε διάστημα οκτώ μηνών, προκειμένου η κατάρτισή των κτηνοτρόφων να συνδεθεί φυσικά με τον ετήσιο κύκλο του ζωικού κεφαλαίου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε κάθε παραγωγικό στάδιο.


Θα δοθεί έμφαση: στις πρακτικές μεθόδους διαχείρισης της αγέλης ή ποιμνίου, την αναπαραγωγή και γενετική βελτίωση με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διατροφή και προετοιμασία σιτηρεσίων, την αξιολόγηση και το κόστος παραγωγής, την πρόληψη των ασθενειών και την υγιεινή των ζώων, αλλά και την καταγραφή στοιχείων ημερολογίου παραγωγής.
Να σημειωθεί ότι γεωπόνοι, κτηνίατροι και ειδικοί του κτηνοτροφικού κλάδου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα παρέχουν επίσης εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους συμμετέχοντες παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα και βοοειδή) είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία, την προμήθεια τροφίμων και την ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών στη λεκάνη της Μεσογείου, ιδίως στις ορεινές και τις παραμεθόριες περιοχές. Το πρόγραμμα, για το οποίο συνεργάζονται η βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, έχει ως στόχο να βοηθήσει: α) την τοπική κτηνοτροφική κοινότητα, έναν πυρήνα της ευρύτερης γεωργικής διάρθρωσης της περιοχής της Καλαμπάκας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης βιώσιμων κτηνοτροφικών μονάδων και βελτιώνοντας την οικονομική απόδοση της γεωργο-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, β) τον ευρύτερο κλάδο της κτηνοτροφίας για την παραγωγή προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην περιοχή, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βέλτιστη τοποθέτηση της περιοχής και διαφοροποίηση της  με τον ανταγωνισμό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ένας κτηνοτρόφος από κάθε ομάδα θα λάβει -κατόπιν αξιολόγησης- πλήρη υποτροφία (για την ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά το φθινόπωρο του 2019) για να παρακολουθήσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κτηνοτροφικών μονάδων στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα στις κυρίες: Φωτεινή Κεφάλα 2310492829 και Θεόπη Κατσιαμάνη 2432023044
Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2018.