Νέες αυστηρότερες και οριστικές ποινές έρχονται για τα πρατήρια καυσίμων που θα εντοπίζονται να έχουν πειραγμένες αντλίες. Το υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει νέα ρύθμιση που προβλέπει ότι αν ένα πρατήριο εντοπιστεί με «πειραγμένες» αντλίες δεν θα μπορεί να ανοίξει πάλι πρατήριο στο ίδιο σημείο σε άλλο όνομα.
Έτσι, πέρα από τις κυρώσεις στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα πρατήρια και τους υπευθύνους τους, θα προβλέπεται και οριστική αναστολή λειτουργίας του χώρου συνολικά.
Μέχρι σήμερα αφαιρείται υποχρεωτικά και οριστικά η άδεια λειτουργίας και δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον παραβάτη, στη σύζυγο και σε συγγενείς του μέχρι β’ βαθμού.

Αυτό που συμβαίνει είναι να εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας για το πρατήριο σε κάποιον τρίτο και πλέον θα εφαρμοστεί η νέα πρακτική που θα εμποδίζει τη λειτουργία πρατηρίου στο ίδιο σημείο.
Η ρύθμιση αναμένεται να είναι έτοιμη το προσεχές χρονικό διάστημα.