Από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών, ενός (1) φύλακα για το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας Ν. Τρικάλων.
Δείτε την απόφαση ΕΔΩ