Τελευταίες Ειδήσεις

Κομισιόν: Καμπάνα στην Αθήνα επειδή δεν πληρώνει προμηθευτές του ΔημοσίουΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνει τις πιέσεις της προς την Ελλάδα και άλλες τρεις χώρες μέλη της ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία) καθώς, σύμφωνα με την Κομισιόν, παραποιούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών.
Ειδικότερα, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει σωστά την οδηγία 2011/7/ΕΕ που ορίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει πλέον να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερών. Σύμφωνα με την ίδια Οδηγία στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων η προβλεπόμενη προθεσμία ανέρχεται στις 60 ημέρες, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ρητή συμφωνία. Στην περίπτωση πληρωμών που πραγματοποιούνται αργότερα από ό,τι έχει συμφωνηθεί, οι πιστωτές δικαιούνται αυτομάτως τόκους υπερημερίας (με επιτόκιο τουλάχιστον 8% πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και τουλάχιστον 40 ευρώ ως αποζημίωση για κάθε μη εξοφληθέν τιμολόγιο, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν ως έξοδα είσπραξης των οφειλών.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ), η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών έως τις 16 Μαρτίου 2013, αναδιατυπώνει μια προηγούμενη οδηγία (την οδηγία 2000/35/ΕΕ) και θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νοοτροπίας καθυστερήσεων των πληρωμών. Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, η Επιτροπή σημειώνει στη σημερινή ανακοίνωσή της ότι έστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Αθήνα σχετική με τη «νέα νομοθεσία που καταργεί δικαιώματα πιστωτών σε τόκους και αποζημίωση».
Αναφερόμενη τέλος στις αποφάσεις της Επιτροπής για τις τέσσερις χώρες, η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, δήλωσε τα εξής: «Οι καθυστερήσεις πληρωμών συνιστούν σοβαρότατη επιβάρυνση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές. Όταν οι επιχειρήσεις μπορούν να βασιστούν στην έγκαιρη αποπληρωμή τους από τους εργοδότες τους, μπορούν να επικεντρωθούν στη δουλειά τους και να παραγάγουν αξία για τους πελάτες και τους εργαζομένους τους. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να τηρούν τους κανόνες για τις καθυστερήσεις πληρωμών για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.