Τελευταίες Ειδήσεις

Στο ΕΣΠΑ η ύδρευση Καλαμπάκας-Επιτάχυνση των διαδικασιών ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για να προχωρήσουν τα έργα του ΕΣΠΑΣτο νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται το έργο αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Ειδικότερα εγρήγορση και επιτάχυνση των διαδικασιών, από τους δικαιούχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι δημοπρασίες των έργων που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 έχουν ενταχθεί έργα (εργολαβίες και προμήθειες) σημαντικού αριθμού και προϋπολογισμού. Όσα από αυτά δεν είχαν δημοπρατηθεί έως τις αρχές 8ου/2016 και λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), και ειδικότερα της εμπλοκής που δημιουργήθηκε με αυτόν σε σχέση αφενός με τις αρχαιολογικές έρευνες και ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης που απαιτούσε ως προαπαιτούμενο της δημοπράτησης, αλλά και της μη έγκαιρης έκδοσης των εφαρμοστέων του Νόμου αποφάσεων – προτύπων τευχών δημοπράτησης  κλπ. , δεν μπόρεσαν να δημοπρατηθούν στην περίοδο που ακολούθησε. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν η καθυστέρηση στην εξέλιξη των έργων στο ΠΕΠ.


Μετά την αλλαγή του Νόμου τον 12ο/2016 ως προς τα ζητήματα εμπλοκής με θέματα  αρχαιολογικών ερευνών και απαλλοτριώσεων στα δημόσια έργα –απεμπλοκή- , καθώς και της έκδοσης της Απόφασης έγκρισης των προτύπων τευχών «έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016»(ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016), τα έργα απεμπλέκονται και προχωράνε πλέον σε δημοπράτηση.
Καλούμε όλους τους Δικαιούχους Φορείς που δεν υπέβαλαν, να υποβάλουν άμεσα τα τεύχη των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ Θεσσαλίας στη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να ελεγχθούν και προχωρήσουν εν συνεχεία άμεσα σε δημοπράτηση.

Τα έργα (εργολαβίες δημοσίων έργων) που πρόκειται σε συνέχεια των παραπάνω να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα, είναι :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
αριθμός έργων
επιλέξιμη Δ.Δ. (εκ.ευρώ)
συνολική Δ. Δ. (εκ.ευρώ)
ΥΔΡΕΥΣΗ
9
14,75
23
ΥΔΡΕΥΣΗ (νέες εντάξεις)
7
6,3
8,2
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
5 (σε 4 πράξεις)
8,6
11,5
ΟΔΙΚΑ
4
26,4
26,4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (σε έργα Εκπαίδευσης και Υγείας)
2
0,313
0,313
27
56,363
69,413


Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Μέχρι στιγμής η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 είκοσι επτά νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 69,413 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά πρέπει να δημοπρατηθούν άμεσα και αναμένονται από τους δικαιούχους, που δεν κατέθεσαν τα τεύχη δημοπράτησης, έτσι ώστε αυτά να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης, ρίχνοντας χρήμα στην τοπική οικονομία και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Τα έργα αυτά αφορούν ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά και οδικά έργα για τα οποία όμως αναμένουμε τον νέο νόμο για να μπορέσουμε να τα δημοπρατήσουμε. Σήμερα εντάσσουμε επτά νέα έργα νερού, που έρχονται να «κουμπώσουν» στα προηγούμενα που είχαν ενταχθεί και τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές αυτές».


Α/Α/
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ- ΓΡΙΖΑΝΟΥ –ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ- ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
1.562.601,62 €
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
349.999,99 €
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
1.053.495,94  €
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΔΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
304.511,52 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ
297.312,97  €
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΡΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
4.498.999,40 €
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
7
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ
216.747,97 €
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ
1.690.000,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
9
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
4.284.552,84 €
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ
2.177.560,97 €
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
11
ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ
169.644,11
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
12
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ
824.600,00 €
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
13
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ
201.626,02 €
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
14
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ
262.113,82 €
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
15
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
1.955.000,00 €
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
16
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
16.416.112,00 €
ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΙΤΣΑ - ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ
545.310,27 €
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
530.276,43 €
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
19
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β’ ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΛ) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
11.683.000,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
20
Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ
18.000.000,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
21
4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑ
2.294.000,00 €
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
22
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ - ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3.224.000,00 €
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.